header banner
Default

Goedgekeurd: de minimumleeftijd voor sociale media is dertien


Het is officieel: kinderen zullen minstens 13 jaar moeten zijn als ze een profiel willen aanmaken op sociale media. De regering heeft het voorstel van staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open VLD) goedgekeurd. Europa verplicht elke lidstaat om een minimumleeftijd te kiezen, in België wordt dat dus 13 jaar. "Kinderen die jonger zijn kunnen een account aanmaken met de toestemming van hun ouders. Wanneer ze 13 jaar zijn, kunnen ze dat zelf", aldus De Backer.

De minimumleeftijd voor sociale media moet van Europa tussen 13 en 16 jaar liggen. Staatssecretaris De Backer koos voor 13, in overleg met onder meer kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen. Ook de jeugdraad en de privacycommissie mochten hun advies geven.

Dertien jaar is in Europa de absolute minimumleeftijd om op sociale media te mogen. De Backer verdedigt die keuze. "We moeten niet blind zijn. We zien op dit moment dat veel jongeren liegen over hun leeftijd om toch toegang te krijgen tot sociale media."

De Backer wil ervoor zorgen dat jongeren tegen hun 13 op school al les hebben gekregen over sociale media en privacy, zodat ze op hun dertiende verjaardag weerbaar genoeg zijn om aan sociale media te beginnen.

Wat als kinderen toch vroeger op sociale media gaan?

Het Journaal kon onlangs nog vaststellen dat het helemaal niet moeilijk is om kinderen jonger dan 13 jaar te vinden die een account hebben op Snapchat of Instagram. 

De vraag is of deze kinderen hun account nu zullen verwijderen en zullen andere leeftijdsgenootjes voortaan braaf wachten tot ze dertien zijn?

Volgens staatssecretaris De Backer zal de privacycommissie sociale media afspeuren op zoek naar te jonge gebruikers. De bedrijven zullen hierop aangesproken worden en zullen actie moeten ondernemen. Doen ze dat niet, riskeren ze boetes.

De Backer benadrukt dat kinderen en hun ouders nooit boetes zullen krijgen als ze te jong op sociale media gaan. "Kinderen die jonger zijn dan 13 jaar kunnen nog steeds een account aanmaken met de toestemming van hun ouders. Wanneer ze 13 jaar zijn, kunnen ze dat zelf", aldus De Backer.

Sources


Article information

Author: David Jordan

Last Updated: 1703795881

Views: 664

Rating: 4.8 / 5 (35 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: David Jordan

Birthday: 2020-01-03

Address: 83863 Martin Branch Suite 969, Kathleenshire, NE 85961

Phone: +4315187270417238

Job: Renewable Energy Analyst

Hobby: Calligraphy, Meditation, Hiking, Magic Tricks, Painting, Knitting, Surfing

Introduction: My name is David Jordan, I am a daring, unreserved, receptive, vibrant, proficient, irreplaceable, welcoming person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.