header banner
Default

Lektoren mener, at selvom endnu en digital postkasse er blevet åbnet, vil det skabe forvirring


Tjenesterne mit.dk og MitID lyder nærmest ens, men de er ikke forbundet.

Mandag fik danskerne endnu en postkasse til digital post fra det offentlige og private aktører.

For nu er mit.dk gået i luften, og det betyder, at man nu har adgang til digitale beskeder fra offentligheden via fire forskellige hjemmesider.

Jeg kommer til at bruge alle platforme, for der kommer til at være forskellige muligheder de forskellige steder

Adam Lebech, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen

Det skaber forvirring for op mod 20 procent af danskerne, lyder det fra Morten Hjelholt, lektor på IT-universitetet i København.

- Der er mange, som synes, at det er problematisk, at der er nye måder at tilgå det offentlige på. En relativ stor del af befolkningen kan ikke følge med, siger han til TV 2.

- Jeg har ikke hørt om mit.dk

VIDEO: Digitale verktøy for veiledning
Peer-it

Forvirringen finder man hos unge såvel som ældre, fortæller Morten Hjelholt.

Det samme oplevede TV 2, som har været på gaden i København for at høre, hvad danskerne mener om lanceringen af mit.dk.

Her fortæller pensionist Torben Christensen, at han har forståelse for, at den nye postkasse er en del af Digital Posts udvikling.

- Men det er ikke noget, som jeg kommer til at bruge, fortæller han.

En af dem, som i forvejen oplever besværligheder med det offentliges digitale omlægninger, er piccoloen Frederik Teisen Gøttsche.

- Jeg føler mig allerede lidt udfordret med forskellen mellem NemID og MitID. Jeg forstår ikke helt kommunikationen fra dem, der laver det, i forhold til, hvad vi skal bruge det til. Jeg har ikke hørt om mit.dk overhovedet.

Digitale postkasser: Der findes fire forskellige adgange til digital post  e-Boks, mit.dk, borger.dk og virk.dk. Mens e-Boks og mit.dk er privatejede, er borger.dk og virk.dk ejet af det offentlige.

Login-løsninger: I dag kan man benytte både MitID og NemID, men i sommeren 2022 vil MitID afløse NemID, som dermed vil udgå. Du vil få besked i din net- eller mobilbank, når det bliver din tur til at få MitID.

Navn skaber forvirring

VIDEO: Digipost - hvordan opprette digital postkasse?
ID-porten MinID

Selvom man kan finde ligheder mellem navnene på login-løsningen MitID og mit.dk, er de to ikke forbundet.

Og André Rogaczewski, administrerende direktør for Netcompany, der står bag mit.dk, kan godt forstå, at det skaber forvirring.

Nu kommer der noget, som ikke har med MitID at gøre, der hedder mit.dk. Man får en fornemmelse af, at det er noget, som man skal skifte til, men det er et privat initiativ. Hvorfor hedder det mit.dk?

- Jeg synes, at det er et godt navn, fordi det er simpelt og personligt. Jeg kan godt forstå, at folk bliver forvirret. Men det handler om, at man får nogle løsninger, som giver mening for ens hverdag, siger han til TV 2.

Ifølge Adam Lebech, som er vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen, er der fordele ved at have flere forskellige adgange til digital post.

- Der vil være konkurrence på markedet, og det vil sikre flere muligheder. Jeg kommer til at bruge alle platforme, for der kommer til at være forskellige muligheder de forskellige steder.

e-Boks har fået en konkurrent

VIDEO: How To Remove WD MY BOOK External Case Without Any Tools!
macdaddypimpping

Ifølge lovgivningen skal offentlige it-løsninger som Digital Post løbende i udbud, så konkurrencen blandt it-virksomhederne sikres.

Selskabet e-Boks har i henholdsvis 2009 og 2015 vundet retten til at stå for offentlighedens postkasse. Men i 2019 tabte e-Boks til Netcompany, som i dag har lanceret mit.dk.

- Det koster selvfølgelig noget. Det offentlige har stået for 25 procent af vores omsætning, lyder det fra Susanne Søndahl Wolff, kommunikationsdirektør i e-Boks.

Det er dog ikke ensbetydende med, at danskerne ikke længere kan benytte e-Boks, når de vil tilgå digitale beskeder fra både offentligheden og private virksomheder.

For e-Boks har indgået en aftale med Digitaliseringsstyrelsen, som fortsat vil gøre dem til såkaldt visningsklient altså en platform, hvor brugere kan se digital post fra offentlige afsendere.

Også borger.dk og virk.dk er visningsklienter, og det betyder, at der i dag findes fire indgange til digital post fra offentligheden.

Sources


Article information

Author: Jennifer Landry

Last Updated: 1702843803

Views: 980

Rating: 3.5 / 5 (115 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jennifer Landry

Birthday: 1970-04-24

Address: 0073 David Skyway, South Vickishire, AK 83986

Phone: +3534967065598444

Job: Pharmacist

Hobby: Singing, Running, Origami, Stamp Collecting, Tea Brewing, Lock Picking, Drone Flying

Introduction: My name is Jennifer Landry, I am a resolved, sincere, radiant, lively, tenacious, cherished, unreserved person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.