header banner
Default

Ördeklerin özellikleri hakkında çok az şey biliniyor: kaç yıl yaşarlar ve uçabilirler mi?


Table of Contents

  1. Su olan her yerde yaşayabilen ördekler, perdeli ayakları sayesinde çok iyi yüzebiliyorlarmış.

  2. Genelde evcil olan ördeklerin etinden ve yumurtasından faydalanırmış. Tüylerinden de yastık, yorgan, mont gibi şeyler yapılırmış.

  Ördeklerin az bilinen özellikleri - Kaç yıl yaşarlar, uçabilirler mi

  3. “Ördekler kaç yıl yaşar, uçabilirler mi, neler yerler?" gibi birçok soru var aklında değil mi? Bir tanesinin cevabı burada! Evcil ördek türleri uçamazmış.

  Ördeklerin az bilinen özellikleri - Kaç yıl yaşarlar, uçabilirler mi

  4. Ördekler aleminde erkekler, dişilerden daha süslüymüş. Erkek ördeklerin tüyleri daha parlak ve renkli olurmuş.

  5. Suyu çok seven ördekler hem tatlı hem de tuzlu suda yaşayabilirmiş.

  Ördeklerin az bilinen özellikleri - Kaç yıl yaşarlar, uçabilirler mi

  6. Suyu çok sevdiklerini öğrendik. Genelde sulak alanlarda yaşayan ördekler buradaki çeşitli böcekleri, kurtçukları ya da sümüklü böcekleri yiyerek beslenirmiş. Bunun dışında da aslında çok yemek seçmezlermiş.

  Ördeklerin az bilinen özellikleri - Kaç yıl yaşarlar, uçabilirler mi

  7. Ördekler yumurtlayarak çoğalırmış. Bebekleri doğduğu anda yüzebilirmiş.

  8. Bir ördek türü olan yaban ördeği, evcil değilmiş ve uzaklara uçabilirmiş. Sonbaharda uzak ve sıcak bölgelere göç ederek yer değiştirirlermiş.

  Ördeklerin az bilinen özellikleri - Kaç yıl yaşarlar, uçabilirler mi

  9. Ördek dostlarımız ortalama bir kg ağırlığında, 60 cm uzunluğunda olur 15 seneye yakın yaşayabilirlermiş.

  Ördeklerin az bilinen özellikleri - Kaç yıl yaşarlar, uçabilirler mi

  10. En bilinen ördek türleri: Büyük Testere, Yeşilbaş, Kaşık Gaga, Misk, Büyük Testere, Kılkuyruk, Kara Karınlı Islıkçı Ördeği.

  Sources


  Article information

  Author: Elizabeth Hernandez

  Last Updated: 1704165122

  Views: 958

  Rating: 3.6 / 5 (35 voted)

  Reviews: 82% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Elizabeth Hernandez

  Birthday: 1964-06-22

  Address: 69516 Jacob Glens, Norrisville, MD 13528

  Phone: +4261052755435836

  Job: Physiotherapist

  Hobby: Photography, Baking, Chess, Graphic Design, Beer Brewing, Gardening, Metalworking

  Introduction: My name is Elizabeth Hernandez, I am a valuable, radiant, expert, daring, strong-willed, sincere, welcoming person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.